- เมื่อความชื้นในบรรยากาศสูงขึ้น อาจมีผลทำให้ขอบกระดาษขยายตัว เห็นเป็นคลื่น ถ้าเป็นคลื่นมาก เวลานำไปพิมพ์จะทำให้ท้ายแผ่นพิมพ์ยับได้

    - ในทางกลับกันเมื่อความชื้นในบรรยากาศลดลง กระดาษจะคายความชื้น ขอบกระดาษจะหดตัว เห็นเป็นแอ่งหรือมุมกระดาษจะกระดก และถ้าขอบกระดาษหดตัวมากๆ เวลานำไปพิมพ์จะทำให้กลางแผ่นพิมพ์ยับได้

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2010 เวลา 11:52 น. )