บจก.เล่าฮั่วเชียง ถือว่าเป็นบริษัท ที่มีความหลากหลายของสินค้า มีกระดาษมากมาย หลายประเภท

รวมไปถึงการจัดหากระดาษชนิดพิเศษให้ท่านได้ตามต้องการ ความหลากหลายของสินค้านี้ทำให้ทางบริษัท
ของเรามีลูกค้าต่างๆมากมาย ทั้งโรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ต่างๆมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
เข้ามาชื้อสินค้ากับทางเรา เพราะถ้ามาที่บริษัทเราท่านจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคาถูก
นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษจาก SCG และกระดาษจาก โรงงานกระดาษเทนม่า (ประเทศไทย)