กระดาษปรู๊ฟ , กระดาษปอนด์ , กระดาษการ์ดขาวและการ์ดสี , กระดาษแอร์เมล์และแบงค์สี , กระดาษถนอมสายตา

 

กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint paper)

Brand

GSM

Size

HOLMEN

34

ตัดได้ตั้งแต่ หน้ากว้าง 15”  –  45” และ หน้ายาวตัดได้ตั้งแต่ 21.5” – 49”

SWEDEN,OJI,CHINA,MONDI,

STORA,JSC,JAPAN,CHILE,RUSSIA

45

INDO,MONDI,CHILE,N/P CHINA,KOREA,BOWATER

48.8

STORA ENSO

49

CHILE

50

HOLMEN,STORA ENSO

52

อาร์ตเทียม PIGMENTED

53

CHILE

57

JAPAN

65

กระดาษปอนด์ (Woodfree paper)

Brand

GSM

Size

TPI-PRONEW

 

60

21.5x30.15,24x35,25x34.6,26.25x38.25,30.15x21.5,31x43

70

22x34,24x31.5,24x35,25x34.6,28x36,28x37,28x40,31x43

80

24x35,27x33,28x36,28x40,31x43

100

24x35,31x43

120

22x30,24x35

TPI-PROMAX

ปอนด์บูรพา

ปอนด์ CHINA

TPI-BM,PM3

70

28x40,28x36,31x43

80

24x35,28x36,28x40,31x43

55 31x25,24x35
60 27x34
80

31x43

80 24x35,31x43
70 24x35
60

31x43

กระดาษ A4 Ecolabel              80GSM

กระดาษการ์ดขาว

Brand

GSM

Size

การ์ดขาว HWC

150

25x26.5

การ์ดขาว TPI

120

31x43

150

31x43,35.5x25.5

180,210,240

31x43

การ์ดขาว HT

180

27.5x36

การ์ดอาร์ตด้าน

170

27.5x39.5,31x43

การ์ดสี ฟ้า,เขียว,ชมพู,เหลือง 110,120,150,180,210,240 43X31

กระดาษแอร์เมลล์และแบงค์สี

Brand

GSM

Size

แอร์เมลล์  เขียว,เหลือง,ฟ้า,ชมพู,ขาว

28

22x34,24x34,27x34

แบงค์สี ฟ้า,เขียว,ชมพู,เหลือง

55,70

31x43,43x31

กระดาษถนอมสายตา

Brand

GSM

Size

TUP

65,75

24x35,31x43,35x24

TPI

65,75

24x35,35x24,31x43,25x33

GREEN OFFSET

80,120

31x43

OFFSET PREMIUM

70,80

24x35,28x36,28x40,31x43

SA

65,75

24x35,30x40,31x43,35x24,43x31

FL,SW,NW 55,60,70 สั่งตัดได้ ตามต้องการ