กระดาษไม่เคลือบผิว

 

กระดาษไม่เคลือบผิวเพื่องานพิมพ์และเขียน (Uncoated Printing and Writing Paper)

 

กระดาษเคลือบผิว

 

กระดาษเคลือบผิวเพื่องานพิมพ์ (Coated Printing Paper)

 

 

 

กระดาษชนิดพิเศษ (Specialty Printing and Packing Paper)

 

 

 

กระดาษปรู๊ฟม้วน (Newsprint Paper in roll)

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 09:59 น. )