อาร์ตมันหน้าเดียว,อาร์ตมันสองหน้า,อาร์ตการ์ดหน้าเดียว,อาร์ตการ์ดสองหน้า,อาร์ตด้าน,อาร์ตลายผ้า

 

 

อาร์ตมันหน้าเดียว,อาร์ตมันสองหน้า

Brand

GSM

Size

อาร์ตมันหน้าเดียว TUP

90

31x43

อาร์ตมันสองหน้า TPI

90

24x35,31x43

80

29x20

85

24x35,25x36,28x40,31x43,35x40

100

24x35,31x43

105

24x17.5,24x35,25x36,28x40,31x43

120

24x35, 28.74x20.87,28x40,31x43

130

24x35,25x36,26x36

160

25x36,31x43,40.25x25

OJI (SUPER KOTE)

85,105,128,157

24x35,31x43

 

 

 

TAIWAN

120

24x35

อาร์ตการ์ดสองหน้า

Brand

GSM

Size

CRYSTAL

190

25x36,36x25

 

210

25x36,36x25

 

230

25x36,36x25,31x43

KYESUNG

200

36x25

 

250

12.5x18,25x36

 

260

31x43

 

350

31x43

NV

250,300,350

25x36,31x43

POWER CARD

180,190,260,350

25x36,31x43

SUN

250,350,400

25x36,31x43

TPI

190,210,230,260

25x36,36x25,31x43

 

 

 

 

 

 

อาร์ตการ์ดหน้าเดียว

Brand

GSM

Size

POWER BRIGHT

200,240,260,300,350

25x36,31x43

ENSO

300,350,360

31x43,36x25,43x31

INDO

190

20.25x39,31x43

STORA ENSO

210,240,260,280,350,400

สั่งตัดได้ตามต้องการ

PA

250,280

36x25,31x43

อาร์ตด้าน

Brand

GSM

Size

TPI

85,100,115,120,130,160

24x35,25x36,28x40,31x43

TUP

85,90,100,130

24x35,31x43

TAIWAN

130

31x43

OJI

82,105,128,157

24x35,31x43,37.75x26.75

JP

85

24x35,31x43

KO

80

24x35

HI-Q

113,105

35x24,31x43

CRYSTAL

85

24x35,31x43