กระดาษชนิดพิเศษ

 

 

กระดาษชนิดพิเศษ (Specialty Printing and Packing Paper)

 

PAPER

GSM

SIZE

กระดาษแข็ง

เบอร์ 8,10,12,14,16,18,20,24,28,32

31x27

กระดาษสีน้ำตาล

80,110

12”, 35x47

กล่องขาวบูรพา

310

25.5x43

กล่องขาวกรุงไทย

350

31x43

กระดาษคราฟท์ขาว MG5

46

31x43

กระดาษสติ๊กเกอร์