บจก.เล่าฮั่วเชียง มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ชึ่งทำให้เราสามารถแปรรูปกระดาษที่มีคุณภาพได้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้เรายังมีบริการ รับตัดกระดาษ เลื่อยกระดาษ อีกด้วย ชึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ และการบริการ
เพราะเรามีพนักงานที่มีฝีมือ และมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตัด และเลื่อยกระดาษมาเป็นเวลาหลายปี