Home คำถามที่ถูกถามบ่อย
PAPER KNOWLEDGE

กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียว (One-side Coated Paper)   เหมาะสำหรับงานพิมพ์ด้านเดียว และ ด้านที่ไม่ได้เคลือบผิวช่วยเพิ่มให้การฉาบกาวได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับใช้งาน : ฉลากสินค้า , กระดาษห่อของขวัญ

คำถามที่ถูกถามบ่อย