Home กิจกรรมของบริษัท กิจกรรมบริษัท สัมนากลุ่มประจำปี 2552
PAPER KNOWLEDGE

กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียว (One-side Coated Paper)   เหมาะสำหรับงานพิมพ์ด้านเดียว และ ด้านที่ไม่ได้เคลือบผิวช่วยเพิ่มให้การฉาบกาวได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับใช้งาน : ฉลากสินค้า , กระดาษห่อของขวัญ

กิจกรรมของบริษัท - สัมนากลุ่มประจำปี 2552
กิจกรรมบริษัท
p1050881
p1050881
Image Detail
p1050889
p1050889
Image Detail
p1050891
p1050891
Image Detail
p1050895
p1050895
Image Detail
p1050896
p1050896
Image Detail
p1050898
p1050898
Image Detail
p1050903
p1050903
Image Detail
p1050904
p1050904
Image Detail
p1050908
p1050908
Image Detail
p1050910
p1050910
Image Detail
p1050913
p1050913
Image Detail

 

จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery